Vakfımız, devletin sağlık sorunlarının çözümü yönünde yaptığı çalışmalara destek olmak, sağlıklı bir neslin yetiştirilebilmesi için ilköğretim çağındaki çocuklar başta olmak üzere, sosyal güvenceleri olmayan, olanakları sınırlı vatandaşların da temel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla 20 Mart 1997 tarihinde sağlık araçlarıyla bir sağlık projesi başlatmıştır.

Mobil sağlık araçları ile yapılan çalışmalar, okulların açık olduğu dönemlerde ilköğretim okullarında yapılmakta, okulların kapalı olduğu dönemlerde ise valilikler ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak İstanbul içinde ve dışında, olanakları sınırlı vatandaşlarımızın yaşadığı yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmektedir.

"GÖZ SAĞLIĞI", "GENEL SAĞLIK", "ÇOCUK SAĞLIĞI" konularında hizmet vermek üzere dizayn edilen 3 modern sağlık aracında doktorların kısa bir sürede tanıya varmalarına yardımcı olacak modern tıbbi cihazlar bulunmakta, hasta kayıtları bilgisayar ile yapılmaktadır.  

Her araçta bir uzman doktor, bir hemşire görev yapmaktadır.

 

Göz Sağlığı Aracı

 
Göz Sağlığı alanında yapılan çalışmalar Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Göz taraması sonunda görme kusuru saptanan öğrenciler tam teşekküllü poliklinik bazında ayrıntılı muayeneden geçirilmektedir.

Ameliyat önerilen hastalardan ameliyat giderlerini karşılayamayacak durumda olanların ameliyatları vakfımız tarafından yaptırılmakta, gözlük alamayan öğrencilerin gözlükleri de vakfımız tarafından armağan edilmektedir.

Vakfımız,göz sağlığı ile sürdürdüğü olağan çalışmalarının yanı sıra , ülkemizde 6-14 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarında sıkça görülebilecek göz hastalıklarını ortaya çıkarmak ve göz taramalarının bu yaş grubundaki önemini göstermek amacı ile Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ile işbirliği yaparak bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Vakfın göz sağlığı aracında Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlileri ile vakfın sağlık personelinin görev aldığı İstanbul İli Üsküdar İlçesindeki 3568 ilköğretim çağı öğrencisinde yapılan çalışmada, bu yaş grubunda görülebilecek kırma kusuru, şaşılık ve göz tembelliği gibi hastalıkların görülme sıklığı ve bu sıklığa sosyo-ekonomik düzeyin etkisi araştırılmıştır.