2020 NUSRET FİŞEK ÖDÜLÜ

  İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
  "Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü"  bir kez daha Vakfımıza verildi.

  Ayhan Şahenk Vakfı bu ödüle , 1997 yılında başlatarak  bugüne kadar aralıksız sürdürdüğü ve 400 bin kişinin ücretsiz olarak yararlandığı "Gezici Sağlık Projesi" ile layık bulundu.

  Ödülle, İstanbul’da Temel Sağlık Hizmetleri alanında önemli katkıları olan, iz bırakan çalışmalar yapan, gerçek ya da tüzel kişileri ödüllendirerek halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

  Seçici Kurul, ödülün Ayhan Şahenk Vakfı’nın “Gezici Sağlık Çalışması Projesi “ne veriliş gerekçesini: İstanbul gibi büyük bir kentte, kentleşmenin tam tamamlanmadığı zamanlarda planlanmış, hedef kitlesi yaygın, çalışmalarını sadece tarama düzeyinde tutmadan, mümkün oldukça çözüme götüren, sürekliliği olan, kurumlarla işbirliği içinde yürütülen ücretsiz bir hizmet olması şeklinde açıkladı.

  15 kişilik Seçici Kurul, başta İstanbul’daki Tıp Fakülteleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Tabip Odası ile  sağlık alanında  çeşitli dallarda hizmet veren kurum ve kuruluşların  temsilcilerinden oluşuyor.