İSTANBUL TABİPLER ODASI TARAFINDAN PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK HALK SAĞLIĞI HİZMET TEŞVİK ÖDÜLÜ ALINDI... (2020)

    İstanbul Tabipler Odasının Türkiye’de halk sağlığına önemli katkılarda bulunmuş olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısını yaşatmak ve İstanbul’da Temel Sağlık Hizmetleri alanında önemli katkıları olan, iz bırakan çalışmalar yapan gerçek ya da tüzel kişi ya da kişileri ödüllendirmek amacıyla düzenlediği yarışma ödülü 2020 yılında bir kez daha vakfımıza verilmiştir.